Tysk for deg - personlig. fleksibel. kompetent.

Tlf. +47 - 403 05 808
e-post: info@tyskfordeg.no

Har du tysk i videregående- eller ungdomsskole? Vil du forbedre dine tyskkunnskaper, vil du styrke dine sjanser i jobbmarkedet? Trenger du leksjehjelp? Hos "Tysk for deg" finner du den riktige opplæringen!

Jeg vil hjelpe deg med å forbedre dine tyskkunnskaper på ungdomstrinnet - med aktuelle emner, interessante og attraktive oppgaver i en motiverende hyggelige atmosfære. Vi skal

  • tilpasse undervisningen etter dine ønsker
  • praktisere konversasjon
  • bruke læringstrategier og -instrumenter
  • lære om emner som er viktig for deg personlig, i skole eller for din framtid
  • øke dine skrive- og leseferdigheter, øve uttale og grammatikk, utvide ordforrådet
  • svare på alt annet du er interessert i tilknyttet det tyske spåket eller tyskspråklige land

Bare ring eller skriv en e-post og du får hjelpen du trenger for å bli bedre i tysk!

Øk dine språkkompetanser med Tysk for deg

Slik øker du dine språkkompetanser:

Bruk språket hver dag.

Se på tyskspråkelige sendinger.

Bruk nettet på tysk (forum, artikler, blogger,  m.fl.)