Tysk for deg - personlig. fleksibel. kompetent.

Tlf. +47 - 403 05 808
e-post: info@tyskfordeg.no

Hei! Jeg heter Wanda Piescu og er 32 år ung. Som lærer og lingvist i tysk trives jeg å arbeide med mennesker og å hjelpe dem å få gode tyskkunnskaper. Jeg er glad i læreryrket og opplever språkarbeidet som en spennende jobb. Derfor tilbyr jeg gjennom min bedrift "Tysk for deg" personlig og fleksibel opplæring og andre språktjenester tilpasset for deg.

Etter jeg har arbeidet som språklærer og veileder hos Deutsches Kulturzentrum Hermmanstadt, hos Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk München, hos Deutsch-Uni-Online ved Ludwigs-Maximilians-Universitetet München, har jeg flyttet til Trondheim. Her tilbyr jeg språkkurser, privatundervisning og nettbasert opplæring i tysk samt tilknyttede språktjenester.

Jeg har studert germanistikk (lisensiat og master) og er interessert i språkdidaktikk, særlig nettbasert undervisning og livslang læring. Derfor jobber jeg også med en doktoravhandling om bruk av nettbasert læring i språkkurser for voksne ved Ludwigs-Maximilians-Universitetet München i Tyskland.

Mitt mål er å imøtekomme læringsbehovene til kundene ved å tilby dem personlige, fleksible og effektive løsninger for å lære tysk, i en motiverende atmosfære slik at du blir glad i å læere og bruke språket. Jeg ønsker å tilby tilsatts kompetente språktjenester som letter arbeidet ditt med det tyske språket, slik at du har suksess i yrket ditt. For dette forplikter jeg med min kunnskap, erfaring og kompetanse.

Ta gjerne kontakt med meg for å få mer informasjon om undervisningen og språktjenester hos "Tysk for deg". Jeg ser frem til din henvendelse og samarbeid med deg.

Med vennlig hilsen,

Wanda Piescu

Wanda Piescu  - Tysklaerer og lingvist
 

Wanda Piescu, M.A.