Tysk for deg - personlig. fleksibel. kompetent.

Tlf. +47 - 403 05 808
e-post: info@tyskfordeg.no

Har du behov for språkvask eller korrektur for dine tekster på tysk? Ønsker du en kompetent lingvist som bidrar til å heve den til et profesjonelt nivå?

"Tysk for deg" tilbyr korrektur og språkvask av websider, presentasjoner, reklametekster, infomaterialer, rapporter, dokumentasjon, avhandlinger mm.  slik at tekstene dine fremstår som profesjonelle og lettleste. Jeg korrigerer arbeidet ditt med

  • Rettskriving og tegnsetting
  • Grammatikk og setningsoppbygging
  • Uheldige ordvalg
  • Språkstil og formuleringer
  • Omskriving av tunge og uklare setninger
  • Formaliteter som sidetall, fotnoter, henvisninger, formatering

Ta kontakt med meg for å få et tilbud om språkvask på din tyskspråklig tekst!

Skriv bedre Tekster med Tysk for deg Slik skriver du gode tekster:

Skriv ikke for deg selv, skriv for leseren.

Les det du har skrevet flere ganger høyt og sørg for at det høres bra ut.

Vær nøyaktig med fakta.