Tysk for deg - personlig. fleksibel. kompetent.

Tlf. +47 - 403 05 808
e-post: info@tyskfordeg.no

Jeg er en frilans lærer og lingvist i det tyske språket. Ønsker du undervisning i tysk, eller trenger du veiledning i å skrive søknad på tysk eller språkvask med andre tyskspråkelige tekster? Ring eller send meg en e-post og du får et tilbud som er uforpliktende for deg.

Lær tysk

"Tysk for deg" tilbyr deg undervisning i:

  • Tysk for (skole)elever
  • Tysk for voksne
  • Søknad på tysk

Privatundervisning og nettundervisning: Det er mulig å ta privatundervisning, nettundervisning eller en kombinasjon av begge to, enten for enkeltpersoner, par eller grupper.

Første møte gratis: På det første møtet tester vi språknivået i tysk, avklarer vi ditt læringsbehov og lager en individuell læringsplan. Dette er gratis for deg.

Sertifikat: For undervisning med deltakelse i minimum 24 undervisningstimer får du en sertifikat fra "Tysk for deg".

Sted og tid: Privatundervisningen foregår hjemme hos deg eller hos meg, eller på et annet hyggelig sted i Trondheim, eller som nettundervisning. Timene blir bestemmt ut fra hva som passer best for deg. En undervisningstime er 45 minutter, og det er best å ta minst to timer med en gang. Du velger hvor, når og hvor ofte du vil ha undervisning.

Kurser for firmaer: For større grupper, firmaer og institusjoner tilbyr "Tysk for deg" kurser som er spesiell tilpasset deres krav og ønsker. Priser og vilkår vurderes etter nærmere avtale. Ta kontakt med meg og jeg vil med glede drøfte pristilbud tilpasset et tysskurs for din bedrift.

Språkvask og korrektur

"Tysk for deg" tilbyr språkvask og korrektur for alle slags tyskspråkelige tekster.

Leveringsbetingelser og korrekturmetode: Tekster inntil 20 normsider korrigerer jeg innen ei uke. Lengre tekster blir korrigert etter avtale. Teksten sendes via e-post enten som Microsoft-Word eller Open-Office dokument (.doc; .docx; .odt). Jeg språkvasker teksten med funksjonen "Spor endringer" slik at du ser hvilke endringer jeg har gjort, eller du får et ferdig dokument hvis du har ikke lyst til å gå gjennom endringene.

Betaling: Forhåndsbetaling 50%, sluttbetaling 50% mot levering via bankoverføring.

Tysk for deg - Vilkår og priser

Priser

Undervisning i tysk

1 deltaker:  kr 295,- /time

2 deltakere: kr 210,- /time

3 deltakere: kr 150,- /time

4 deltakere: kr 130, - /time


(Gjelder privatkunder per deltaker. For bedrifter eller institusjoner etter avtale.)

Språkvask

450,-/time