Tysk for deg - personlig. fleksibel. kompetent.

Tlf. +47 - 403 05 808
e-post: info@tyskfordeg.no

"Tysk for deg" oppsto ut fra ønsket om å tilby tyskleksjoner tilpasset den enkelte kundes behov. Derfor gjør vi leksjonene personlig, fleksibel, effektiv, moderne og motiverende. For eksempel

  • Du lærer hva du egentlig trenger og når du vil
  • Du lærer med moderne læremidler
  • Du praktiserer tysk umiddelbart
  • Du bruker språket for reell kommunikasjon
  • Du kan få nettbasert undervisning, kurs i gruppe eller privatundervisning

Undervisningen blir tilpasset ut fra dine ønsker. Sammen lager vi en utviklingsplan som er basert på dine personlige læringsbehov.

Ta kontakt med meg og du får mer informasjon ved å lære tysk hos "Tysk for deg"!

Det er morsomt å lære med Tysk for deg

Det er morsomt å lære tysk, hvis:

Du er motivert.

Du opplever at læringen er effektiv.

Du får selv bessetmme hva og når du skal lære.