Tysk for deg - personlig. fleksibel. kompetent.

Tlf. +47 - 403 05 808
e-post: info@tyskfordeg.no

Bruker du tysk i ditt studium, jobb og yrke, for et personlig mål, til et språksertifikat eller for eksamen som privatist? Hos "Tysk for deg" kan du få riktig hjelp!

Jeg vil hjelpe deg å lære tysk og øke dine tyskkunnskaper for ditt personlig mål - med aktuelle emner, interessante og attraktive oppgaver og øvelser i en motiverende hyggelige atmosfære. Vi skal

  • tilpasse undervisningen etter dine ønsker
  • praktisere samtale
  • bruke effektive læringstrategier og -instrumenter
  • lære om emner som er viktig for deg personlig, i ditt yrke eller for din framtid
  • øke dine skrive- og leseferdigheter, øve uttale og grammatikk, utvide ordforrådet
  • svare på alt annet du er interessert i tilknuttet til det tyske språket eller tyskspråklige land

Bare ring eller skriv til meg og du får den riktige tyskopplæringen.

Utvid horisonten din med Tysk for deg

Slik utvider du den tysksprakelige horisonten din:

Snakk med tyskere, sveitsere, østerrikere.

Informer deg om livet i tyskspråkelige land.

Les aviser og bøker på tysk.